Kapcsolat

Szavazás

Mi a véleménye az új honlapról?

Nagyon tetszik 53% Egész jó 17% Nem túlságosan tetszik 8% Egyáltalán nem tetszik 22%

» Elállás Joga
Nyilatkozat minta

elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.pdf

Elállás Joga
  1. Elállás joga

    7. Elállás joga

    7.1. 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet értelmében a Partner, a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat a rendeléstől. Amennyiben ezt írásban jelzi, elegendő az elállási nyilatkozatot 14 naptári napon belül a Szolgáltató számára elküldeni. Elállás esetén a vételár és a szállítási költség kerül visszafizetésre, de a visszaküldés költségét a Forgalmazó felé a Partnert terheli. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefügésben felmerült költségeket is továbbá a Vállalkozó, csak addig tarthatja vissza ezt az összeget, amíg a Partner a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizárólag nem igazolta, hogy azt visszaküldte. (Korábbi időpontot figyelembe véve).
    Forgalmazó kizárólag nyomon követhető postacsomagot tud fogadni. A Forgalmazónak jogában áll a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését követelnie. A Partner elállási jogát jogosult a forgalmazóval szemben gyakorolni, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő kötelezettségek szintén a partnert terhelik. A Partner e jogát a termék kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 naptári napon belül e-mailben eljuttatott írásbeli elállási nyilatkozattal gyakorolhatja melyet  részünkre továbbít a Szolgáltató és ezen folyamat akadálymentes végbemenetele érdekében közreműködik és segítséget nyújt. A Fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közléstől számított 14 naptári napon belül vissza kell juttatnia a terméket. A Partner eltérő, nem a legkevésbé költséges fuvarozási módot választja, az ezzel járó többlet költségeket a Szolgáltató nem köteles megfizetni. A Partner a termék megrendelésével, valamint annak ellenértékének a Szolgáltató felé történő eljuttatásával kijelenti, hogy tudatában van a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet elállási jogra vonatkozó rendelkezéseivel. A Partner elállási jogát a szerződés megkötésének napjától a termék átvételnek napjáig is gyakorolhatja. A Partner elállási jogát nyilatkozat-minta útján is gyakorolhatja.

MjE1O